Werken bij HSK

Wie kan ons verhaal beter verwoorden dan onze behandelaren zelf? In onderstaande video’s worden twee van onze GZ-psychologen, Robin en Lisanne,  door Rob Orsel geïnterviewd en vertellen alles over onze werkwijze, behandelvisie,  werk gerichte behandelingen en opleiding & ontwikkeling.

De werkwijze van HSK

 

De werkwijze bij HSK?
Kort gezegd: Resultaatgericht en no-nonsense.
“Ik durf wel te stellen dat we heel erg goed zijn in onze specialisme het behandelen van de psychische klachten die vallen onder de common mental disorders.”

“We kijken eerst naar bewezen methodes. Evidence Based. Gelukkig komen uit wetenschappelijk onderzoek veel richtlijnen naar voren, die een aardige kans van slagen hebben. Dat moet je natuurlijk gebruiken in de praktijk. Dus volgen we die protocollen.  De ‘maar’ die ik noemde heeft te maken met het protocollair behandelen, dat niet betekent dat je zonder oog voor de mens die voor je zit, een recept zit af te werken.”

De behandelvisie van HSK

“Wij specialiseren ons in het effectief en adequaat behandelen van de zogenaamde common mental disorders. ”

Duidelijke visie
We vinden het belangrijk dat de interventies die we inzetten Evidence Based zijn. Net als in de reguliere geneeskunde bij, bijvoorbeeld het voorschrijven van medicijnen. Het moet wel wetenschappelijk onderbouwd zijn. GZ-psycholoog. Lisanne  legt uit dat het vaak om Cognitieve Gedragstherapie of CGT gaat. “Maar wat ik wel eens doe, is andere behandelingen zoals interventies vanuit een schematherapie, inzetten binnen de CGT. Want soms merk je dat de CGT dreigt vast te lopen. Met die interventies kom je dan weer verder.”

Werkgericht behandelen deel 1

“Het is dus niet alleen behandelen, het is ook actief ondersteunen bij het weer aan het werk gaan.”
We vinden het belangrijk om bij verzuim een @work traject in ieder geval aan te kunnen bieden. Als iemand vanwege psychische klachten zodanig belemmerd wordt in zijn of haar functioneren, dat je niet meer kunt deelnemen aan het arbeidsproces, dan is het heel mooi dat we samen met de leidinggevende, bedrijfsarts en cliënt in gesprek kunnen om het uiteindelijke werkhervattingsproces optimaal te laten verlopen. Dit is vaak heel helpend in het herstel van de cliënt.

“Het is soms heel goed om de werkgever zo nauw te betrekken bij het behandeltraject” vervolgt Lisanne. Om er alleen al voor te zorgen dat werknemer en werkgever in gesprek blijven met elkaar. “

Werkgericht behandelen deel 2

“Je werkend leven is nu eenmaal een belangrijk onderdeel van je leven.”
De psychologen van de HSK Groep beseffen dat – en ze handelen er ook naar.

“De één loopt vooral thuis vast door privé omstandigheden, de ander op zijn werk. Dan moet je dat ook daar ter plekke aanpakken, vind ik. Vergeet niet dat je werkzame leven van grote invloed kan zijn op je welzijn; je haalt er voldoening uit, je vindt er naast eigenwaarde ook je sociale contacten. Maar ook gewoon puur praktisch: je brengt er nu eenmaal veel tijd door.  Andersom: we merken dat wanneer iemand door ziekte lang thuis zit, het herstelproces alleen maar moeilijker wordt. Mensen gaan zich schuldig voelen ten opzichte van collega’s, voelen zich soms minderwaardig. Dat horen we heel vaak. Als iemand langer thuis blijft dan nodig, kunnen dat de factoren worden die de psychische klachten juist in stand houden.”

Opleiding & ontwikkeling

Interviews en video: Rob Orsel / Viarob

 

“Waarom ik al zo lang bij HSK werk? Het antwoord is heel simpel.”
GZ-psycholoog Robin hoeft niet zo lang na te denken. Hij kan in één korte zin zeggen waarom hij nog nooit de neiging had om op zoek te gaan naar werk buiten de HSK Groep: “Omdat ik hier precies zó kan behandelen, zoals ik zelf ook behandeld zou willen worden.”

GZ-psycholoog Lisanne merkt dat ze gezien wordt.
“Het mooie vind ik dat je hier geen nummer bent, in een toch vrij grote organisatie. Ik wil niet het gevoel hebben dat men niet weet wat ik aan het doen ben. Ik vind dat daar wel goed zicht op is. ”