Welke populatie behandelt HSK?

Bij HSK wordt zowel in de BGGZ als in de SGGZ behandeld. We hebben Expertisecentra voor tics, conversie- en dwangstoornissen, waar volgens recente wetenschappelijke inzichten wordt behandeld.

Er zijn meer dan genoeg inhoudelijke uitdagingen. De verwijzingen zijn afkomstig van huisartsen en bedrijfsartsen. We hebben convenanten met arbodiensten en werkgevers waaronder grote internationale bedrijven. Naast het behandelen van de klachten en de stoornis is er bij de convenanten aandacht voor re-integratie van cliënten, in samenwerking en afstemming met de bedrijfsarts en de werkgever.